Boku No Hero Academia Mein Hero Academia Tsuyu Izuku Cosplay Perücke
Boku No Hero Academia Mein Hero Academia Tsuyu Izuku Cosplay Perücke
Boku No Hero Academia Mein Hero Academia Tsuyu Izuku Cosplay Perücke
Boku No Hero Academia Mein Hero Academia Tsuyu Izuku Cosplay Perücke
Boku No Hero Academia Mein Hero Academia Tsuyu Izuku Cosplay Perücke

Boku No Hero Academia Mein Hero Academia Tsuyu Izuku Cosplay Perücke

Boku no Hero Academia My Hero Academia Tsuyu Cosplay Perücke
Länge: ca. 40cm