Boku no Hero Academia My Hero Academia Shoto Todoroki Perücke Cosplay Perücke
Boku no Hero Academia My Hero Academia Shoto Todoroki Perücke Cosplay Perücke
Boku no Hero Academia My Hero Academia Shoto Todoroki Perücke Cosplay Perücke
Boku no Hero Academia My Hero Academia Shoto Todoroki Perücke Cosplay Perücke
Boku no Hero Academia My Hero Academia Shoto Todoroki Perücke Cosplay Perücke

Boku no Hero Academia My Hero Academia Shoto Todoroki Perücke Cosplay Perücke

Boku no Hero Academia My Hero Academia Shoto Todoroki Perücke Cosplay Perücke
Länge: ca. 35cm