Boku No Hero Academia Mein Hero Academia Shigaraki Tomura Cosplay Perücke
Boku No Hero Academia Mein Hero Academia Shigaraki Tomura Cosplay Perücke
Boku No Hero Academia Mein Hero Academia Shigaraki Tomura Cosplay Perücke
Boku No Hero Academia Mein Hero Academia Shigaraki Tomura Cosplay Perücke
Boku No Hero Academia Mein Hero Academia Shigaraki Tomura Cosplay Perücke

Boku No Hero Academia Mein Hero Academia Shigaraki Tomura Cosplay Perücke

Länge: 30cm

Hitzebeständige Fasern (empfehlung unter 180°C zu bleiben)